KHÁC BIỆT TRONG TƯ DUY GIỮA “NGƯỜI GI.À.U” VÀ “NGƯỜI NGH.È.O”

1. Người gi.à.u nghĩ đường dài, người ngh.è.o nghĩ: “Trưa mai ăn gì?”

2. Người gi.à.u nỗ lực vì gi.á trị, người ngh.è.o làm việc vì đồng lương.

3. Người gi.à.u chẳng bao giờ nói “không” với kiến thức, người ngh.è.o thì sợ phải học thêm điều mới.

4. Người gi.à.u sẵn sàng chấp nhận th.ất b.ại và học hỏi từ những sai lầm, người ngh.è.o thường sợ th.ất b.ại và không muốn r.ủi r.o.

5. Người ngh.è.o thường mơ ước hão huyền nhưng chẳng bao giờ hành động, còn người gi.à.u thường đặt mục tiêu và hành động để đạt được mục tiêu đó.

6. Người gi.à.u thường xuyên đọc sách để tăng kiến thức và hiểu biết, người ngh.è.o thời gian ngủ còn không có lấy thời gian đâu mà đọc sách.

7. N.ợ trước k.i.ếm tiền sau là thói quen của người ngh.è.o, còn người gi.à.u sẽ biết cách ghi chép, quản lý chi tiêu.

8. Người gi.à.u biết khiêm tốn, người ngh.è.o cố tình kh.oe kh.oang để được người khác chú ý.

9. Người gi.à.u uốn l.ưỡi 7 lần trước khi nói, người ngh.è.o nghĩ gì nói đó, không để ý phải – trái, trước – sau.

10. Người gi.à.u hiểu được quy luật cho đi để nhận lại, còn người ngh.è.o luôn s.ợ mình là người bị “th.iệt”.

11. Người ngh.è.o luôn nhìn thế giới một cách khó khăn, hơi gian nan là bắt đầu nản. Còn người gi.à.u thì có thể nhìn nhận thế giới với góc nhìn tích cực hơn.

12. Người gi.à.u biết tại sao họ gi.à.u, còn người ngh.è.o hay đặt câu hỏi: “Tại sao mình ngh.è.o?”

Via: Nguyễn Thành Tiến

Viết một bình luận