“BIẾT ĐỦ” và hài lòng với những gì mình có chính là hạnh phúc

ĐỌC VÀ NGẪM…

– Người ngh.èo nói : Có tiền là hạnh phúc

– Người t.à.n tậ.t nói : Đi được là hạnh phúc

– Người m.ù nói : Nhìn được là hạnh phúc

– Người đi.ế.c nói : Nghe được là hạnh phúc

– Người b.ệ.nh nói : Mạnh khỏe là hạnh phúc

– Người chưa chồng nói: Có chồng sẽ hạnh phúc

– Người chưa vợ nói: Có vợ sẽ hạnh phúc

– Người chưa có con nói : Có con sẽ hạnh phúc

– Người lo lắng s.ợ h.ãi nói: Bình an là hạnh phúc

– Người x.ấu nghĩ mình xinh sẽ hạnh phúc

– Người l.ù.n nghĩ mình cao sẽ hạnh phúc

– Dân đ.e.n nói : Làm quan sẽ hạnh phúc

– Người đang rất đ.ói nói: Được bữa cơm là hạnh phúc

– Người đang buồn ngủ nói: Nếu được ngủ một giấc sẽ hạnh phúc

– Người không có quần áo nói: Nếu có bộ quần áo đẹp sẽ hạnh phúc

– Người không có xe nói: Có xe để đi sẽ hạnh phúc

– Người không có điện thoại nói: Nếu có chiếc điện thoại sẽ hạnh phúc…

Thực ra con người họ thấy thiếu cái gì thì họ nghĩ rằng có nó sẽ hạnh phúc. Nhưng khi có rồi họ lại muốn cái khác và nhiều hơn nữa. Thành ra mãi mãi không bao giờ họ thấy hạnh phúc vì h.a.m muốn là vô cùng. Vậy thì bạn làm sao đủ sức để thỏa mãn h.a.m muốn đây!

“BIẾT ĐỦ” và hài l.ò.ng với những gì mình có chính là hạnh phúc. Hay nói cách khác, hạnh phúc không phải là có tất cả những gì bạn muốn, mà là trân trọng những gì bạn đang có.

Nguồn: Sưu tầm

Viết một bình luận