NHỮNG CÂU NÓI KHIẾN TÔI THỨC TỈNH MỖI KHI MUỐN BỎ CUỘC

Những câu nói này sẽ phần nào giúp bạn thức tỉnh mỗi khi bạn muốn bỏ cuộc:

1. Nếu bạn không chịu cố gắng, một năm sau bạn vẫn sẽ là bạn như lúc này, chỉ là gi.à thêm một tuổi.

2. Có lẽ bạn cho rằng mỗi ngày bạn phải đi làm 8 tiếng đã là mệt mỏi muốn ch*t, mà không biết rằng: Có những người phải làm 2-3 công việc từ sáng sớm tới đêm khuya.

3. Thế giới này chưa bao giờ thiếu người biết cố gắng, chỉ thiếu người có thể kiên trì tới cùng.

4. Nếu bạn không cố gắng, người khác muốn kéo t.a.y bạn lên cũng chẳng biết t.a.y bạn đang ở chỗ nào.

5. Nếu bạn thành công, ngay cả bạn nói d.óc cũng thành nói thật. Nếu bạn th.ấ.t b.ạ.i, mọi lời nói thật cũng chỉ như nói d.óc.

6. Đừng tùy tiện phơi bày v.ế.t th.ư.ơng của mình cho người khác xem, vì giữa xã hội này, bạn sẽ không phân rõ người nào sẽ là người bôi th.u.ốc cho bạn, người nào sẽ x.át m.u.ối vào nó… Có thể khóc, có thể h.ận, nhưng không thể không mạnh mẽ! Vì phía sau bạn còn cả một đám người đang chờ cơ hội ch.ế g.i.ễu bạn.

7. Thế giới này rất công bằng, bạn muốn thứ tốt nhất, vậy phải chấp nhận những v.ế.t th.ư.ơng đ.au nhất. Nếu có thể vượt qua, bạn thắng; nếu không thể, vậy hãy ngoan ngoãn lui về làm một người bình thường đi!

8. Cái gọi là thành công, không phải là nhìn xem bạn thông minh bao nhiêu, mà là bạn có thể mỉm cười để vượt qua mọi cửa ải khó khăn hay không.

Sưu tầm và tổng hợp

Viết một bình luận