NGƯỜI GIỎI THẬT SỰ LUÔN KHIÊM TỐN, KẺ THIẾU NĂNG LỰC THƯỜNG BA HOA

Có một thanh niên hỏi nhà thông thái: “Thế nào là khôn ngoan?”

Nhà thông thái trao cho anh ba chiếc túi, và nói với anh rằng trong ba chiếc túi này là ba trí tuệ, bao hàm toàn bộ trí tuệ của đời người.

Khi mở ba chiếc túi ra, anh thanh niên phát hiện ra, túi thứ nhất là khiêm tốn, túi thứ hai cũng là khiêm tốn, và túi thứ ba vẫn là khiêm tốn.

Hóa ra là như vậy.

Những người thực sự mạnh mẽ về tâm hồn không bao giờ cần “hơn người” để nâng cao bản thân, ngược lại, họ có đủ cái nhìn sâu sắc và một nội tâm trong sáng để đối xử tử tế với mọi người.

Một người thực sự có tầm nhìn cũng đều hiểu rằng, núi còn có núi lớn hơn, sông cũng có sông dài hơn, thế giới không bao giờ thiếu những người giỏi hơn bạn, thiếu là thiếu những người không tự cao tự đại, cho mình là trung tâm.

Tagore nói: “Khi chúng ta khiêm tốn, đó là lúc chúng ta tiến gần đến sự vĩ đại.”

Làm người, đừng xem mình là nhất, giữ thái độ khiêm tốn chính là một loại tu dưỡng, là trí tuệ, đồng thời cũng là bản lĩnh lớn nhất của một người.

Nguồn: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Viết một bình luận